قوانین و مقررات

شرکت ای تی سی سرویس طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل میکند و مطابق این قوانین تمامی محصولات خود را با بهترین کیفیت تحویل میدهد.